Kuran’a Göre, İman’ın Yeri Kalp’tir

Kuran’a Göre, İman’ın Yeri Kalp’tir

Hakiki iman, insanı harekete getiren, sahibini iyiye, doğruya, salıh amele muharrik kuvvet olmalı; eseri hayata fiilen intikal ederek mümini ve çevresini aydınlatmalıdır. İşte bu da inanılanı, hayatta tatbik etmekle, yani Allah’a ibadetle, salih amel adıyla anılan  iyi ve doğru işler yapmakla  ve güzel ahlaka ermekle olur. İslami sohbet

O halde, imansız olarak yapılan ibadet  ve amel makbul degilse  (ve nifak alameti sayılırsa),  amel  ve ibadete sevketmeyen ve  kalbden  saklı kalan iman  da kafi degildir.

Öyle ise, imanı kemale erdirmek ve olgun bir hale getirmek için, Allah’ın emirlerine sarılmak, yasakalrından kacınmak;  yani salih amel lazımdır. İşte amcak bu gibiler, Allah’ın  rızasını ve sonsuz saadete ererler. Bunun içindir ki; amel imanın hakikatine dahil degil ise de kemalinden  oldugunda şüphe yoktur.

Esasen iman, beş duyumuzla hissedemediğimiz  ama akıl ve kalbimizn ortak çalışmasıyla ortaya çıkan bir olgudur.

Bakara süresinin hemen başında  ve bütün Kuran’da bizden ” gayba iman”  yani görmediğimiz, duymadığımız ancak başta akıl, nihayetsiz delillerle varlığını olmazsa olmaz olduğunu şnnadığımız ” Allah’a iman ve diğer iman esaslarına inanmamız” istenmektedir.

Sonra da kendinizde, çevrenizde, dünyada,  kainatta olan tefekkür edin

Tefekkür muazzam bir ibadettir.

Ne kadar az tefekkür edersek o kadar gafletimiz artar. Ne  kadar tefekkür edersek, Allah’ın ismlerini, sıfatlarını  ve her şeyde tecellisini görür mutmain oluruz.

Bu tatmin bize bir taraftan ” Elhamdülilah! Subhanallah!”  dedirtecek diger taraftan cennet ümdini yeşertip, cehennem korkusunun  da hissettirerek, kalbimizde muhakkak bir hareektlenme yapacaktır.

Bedendeki her organın kendine göre bir çeşit tatmini söz konusudur. Göz görmekle, kulak işitmekle tatmin  oluyor. Dilin tatmini tat ile mideninki gıda ile. Kalbin ise en büyük ihtiyacı, iman

Akabinde, mademki sorun kalbimizde, buna çözüm getiren Kuran’ı dinleyin ve sık sık Allah’ı zikredin.

Kuran’a göre, imanın yeri kalptir

Kuran’a göre, imanın yeri kalptir

Kuran, doğru ( salih) bir iman için aklı düşünceye özel bir önem atfeder . kuran’a göre imanın yeri kalptir; ancak  onun sözünü ettiği kalp, bizim akıl dediğimiz şeydir. Çünkü Allah’ın varlığı  ve birliği bilgisine, dolayısıyla imanına ancak bu suretle doğru bir şekilde  ulaşılabilir.

Kalp mi düşünür yoksa beyinmi

Bircok uzmana göre düşünen organımız beyindir..

Günümüzdeki hakim. Paradigmaya göre algılama, veri islemme, kaydetme, hatırlama, karşılaştırma, imgelem hatta hissetme gibi zihine ait tüm mantıksal ve duygusalKuran’da kalp iman iliskisi Kuran, doğru (sahih) bir iman için akli düşünceye özel bir önem atfeder. islamisite.net

Kuran’da kalp iman iliskisi

Kuran, doğru (sahih) bir iman için akli düşünceye özel bir önem atfeder. Kuran’a göre, imanın yeri kalptir. Ancak onun sözünü ettiği kalp bizim akıl dediğimiz şeydir. Çünkü Allah’ın varlığı ve birliğine, dolasıyla imanına ancak bu suretle doğru bır şekilde ulaşılabilir.

Kalp ve iman ilişkisi

Kalpten inanılan inancın ikrar etmek yani dil ile dile getirmek, kabullenmek gerekir. Ve o inancı , fikri benimsemek gerekir. Dil ile söylemeden yani ikrar etmeden iman. Olamaz, Çünkü kişi kalpten inandığı inancının dil ile ikrar etmek ve kabul etmek zorundadır. İman eden kişi, imanını kalp ile tasdik edip, dil ile ikrar eder.

Kalpte İman, Ameldede İslam

İman, Allah’ın varlığını birliğini, O’nun ortağı. Ve benzeri olmadığını, bütün varlıkları yaratan ve yasatan, öldüren ve dirilten, kemal sıfatlarin sahibi, noksan sifatlardan. Uzak ibadete layık tek ilah olduğunu kabul ve şahitlik etmektedir. Bununla birlikte yüce Allah’ın meleklerine, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaplara, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna, kıyamet gününe, öldükten sonra dirilmeye, hesaba, cennetin ve cehennemin mevcut olduğuna, her ikisine de girecek insanların ve cinlerin bulunduğuna inanmaktır. Neye ve nasil iman etmemiz gerektiği hususu pek çok ayet-i kerimede…..

Kuran’a göre, imanın yeri kalptir

Ancak onun sözünü ettiği kalp bizim akıl dediğimiz şeydir. Çünkü Allah’ın varlığı ve birliğine, dolasıyla imanına ancak bu suretle doğru bır şekilde ulaşılabilir.

Kalp ve iman ilişkisi  Kalpten inanılan inancın ikrar etmek yani dil ile dile getirmek, kabullenmek gerekir. Ve o inancı , fikri benimsemek gerekir.

Dil ile söylemeden yani ikrar etmeden iman. Olamaz, Çünkü kişi kalpten inandığı inancının dil ile ikrar etmek ve kabul etmek zorundadır. İman eden kişi, imanını kalp ile tasdik edip,  dil ile ikrar eder.

Kalp Ile Gercekten Iman Edebilmek Icin Ne Yapmak Gerekiyor

Kalpte İman,  Amel’dede İslam

İman,  Allah’ın varlığını birliğini, O’nun ortağı.  Ve benzeri olmadığını, bütün varlıkları yaratan ve yasatan, öldüren ve  dirilten,  kemal  sıfatlarin  sahibi,  noksan sifatlardan. Uzak ibadete layık tek ilah  olduğunu  kabul ve  şahitlik  etmektedir.

Bununla  birlikte  yüce  Allah’ın meleklerine,  peygamberine,  peygamberine  indirdiği kitaplara,  hayrın ve şerrin  Allah’tan  olduğuna,  kıyamet  gününe,  öldükten  sonra  dirilmeye,  hesaba, cennetin ve cehennemin mevcut olduğuna, her ikisine de girecek insanların ve cinlerin bulunduğuna inanmaktır.  Neye ve nasil iman etmemiz gerektiği hususu pek çok ayeti kerimede

Kalp Ve İman ilişkisi

Kalpten  inanılan inancın ikrar etmek yani dil ile dile getirmek,  kabullenmek ve innacı, fikri benimsemek  gerekir. Dil ile söylemeden yani ikrar etmeden iman olamaz, çünkü  kişi kalpten innadığı  ınancını dil ile ikrar etmek  ve kabullenmek zorundadır. İman eden kişi, imanını Klap ile tasdik edip, dil  ile ikrar eder.

 

Yorum yapın