İyilik Ve Kötülük Bir Değildir / İyilik İnsanlara Duyduğu Sevginin Belirtisidir

İyilik Ve Kötülük Bir Değildir

İyilik kötülük bir değildir. İyiliğin yaptığını kötülük yapamz. İyilik,  Allah için yapılmalı,  insanlardan bir karşılık beklenmemli, sadece ecri Allah’tan  istenmelidir. iyiler iyilik eder. kötüler kötülük  eder. Yani herkes kendisine yakışanı yapar.iyilik eden, hem dünya hem ahirette, hem  Hak’tan hem halktan iyilik görür.iyilik yapma, Allah Teala iyilerin yerine, yenisini daha dünyada iken vermektedir. Ahirette vereceği de ayrıdır. İşte bundan dolayı iyilik yapmada Mü’minler yardımlaşöalı ve hatta yarışmalıdırlar. islamisite.net

0x0 Hicbir Iyilik Kucuk Degildir 1526509939217

İyilik İnsanlara Duyduğu Sevginin Belirtisidir

İyilik yapanlar, kurtulanlardır. Kurtulmak isteyen, iyilik etmelidir.Önce kişi, hak yolun önde olan zatlari izleyerek ve hak yolun gereğince  davranmak suretiyle kendisine iyilik etmeli,sonra da layık olana sonra da herkese; özellikle sorumlu olduğu kimselere karşi iyilik etmelidir.İyilik yapana, melekler du ederler. islamisite.net

Müminler, iyiliğin temelini yok eden ve tamamen zayi eden, küfür ve şirkten sakinmak; iyiliklerin kemalini ve sevabınıgideren, riya, basa kakmak ve hadet gibi bu kötü anlayış ve davranışlardan son derece sakınması gerekir.İ

İnsan sevgisi çağlar boyunca bir çok esere konu olmuş bu konuyu eserlerinde ana tema olarak işleyen İslami ve edebi büyüklerimiz olmuştur.Bu konu da en çok bilinen isim Yunus Emre dir şüphesiz.Yunus Emre eserleri ile çok güzel mesajlar vermiştir.Özellikle insan sevgisini Hak sevgisine açılan kapılardan olduğunu belirtmiştir.”

Yaratılanı severiz Yaradan dan ötürü ‘’sözleriyle en anlamlı şekilde dile getirmiştir.Burada verilen mesajı incelediğimizde Rabbimize olan sevgimiz o kadar kayıtsız ve şartsız ki Onun var edip yarattıklarını sevmemek imkansız hâl almaktadır gönlümüzde.Özellikle de en güzel şekilde yarattığı insanı sevmek önem kazanmaktadır.

Dünyadaki kötülük neredeyse her zaman cehaletten kaynakalnır ve aydınlatılmaışsa, iyi nıyet de kötülük kadar zarar verebilir. İnsanlar kötü olmak yerine çok iyidir ve gerçekte sorun  bu degildir.Ancak insanlar bir şeyin farkında değillerdir, İnsan ve yaşam  üzerine düşünmenin  tarihi ne kadar eski ise iyilik ve kötülük üxerine bir ayrımyapma ihtiyacı da o kadar eskidir.çünkü insanın anlamdırmak istediği şeye dair zhinsel  bir bölme işlemi yapmaya ihtiyacı var ki;  iyi ve kötüyü ayırmak enarkaik ihtiyaçlarımızdandır

iyiyi içinde sımsıkı tutarken kötüyü öteki olarak adlandırmak evrimsel bir işlev görür; bizi tehlikeli kötülere karşı korumak gibi. Bu  nedenlerdir ki insalara ve dünyaya şöyle bir kuş bakışı baktığımızda kötüleri ve yaptıkları kötülükleri görme olasılığımız da artar.Oysa dünyada irili ufaklı iyilikler ve güzellikler de vardır.Ancak onlara tutnmak,onlardan medet ummak kötülük hakim olduğunda ne kadar da zorlaşır.

iyilik ve kötülükten ne anladığımız çok göreceli. İyilik dendiğinde duyarlılık, insancıllık, mütevazılık, yardımseverlik gibi onlarca özellik sayılabilie.Kötülük dediğimzde ise akla gelen saldırgan, şiddet, yalancılık, dolandırıcılık gibi kavaramlar gelir. Bie insan, bir sistem veya bir hayat için bu özelliklerin birbirne karışıp bulaşmaz şekilde bir arada olsa ne kadar mümkün? Bnedeki iyiyi ve güzeli tüm karanlık ve kötücül özelliklerden  ayırmam ne kadar mümkün?

Bunların  çok net hatlarıyla  ayrılabildiği bir hal  zaren ruh sağlığı açısından patolojk  bir durumdur. mesela yeni iyiye göre kişinin arzularının gerçekleşmasi  iyi, geride kalıp  beceremeyenlerden olması kötü sayılır.  parıldıyorsa bi ortamda iyi, sönükse kötü! konu ne olursa olsun bir çıkış yakaladıysa iyi, suçluluk duyuyosa körü oldu! Halbuki duygularıyla temas kura kurabilen insan suçluluk duygusu hisseder diyeceğim ama yeni dünyada ne gereği var!  İnsanın yüzleşmekten son hızla kaçtığı  iyi ve kötüsü arasındaki yerimizi elbette en iyi siz bilirsiniz.

Her iki tutmda da  bizi kötülüğe  karşı , denetim  imkanlarından mahrum bırakarak zemini kötülüğün kö salması için müsait hale getiriyor.

slami sohbet siteleri olarak, İyilik Ve Kötülük Bir Değildir  İyilik İnsanlara Duyduğu Sevginin Belirtisidir konuyu  uygun gördüm.

Selam ve Dua ile

Yorum yapın