İslam Dinini Evrensel Yapan Birçok Özellikler

İslam Dinini Evrensel Yapan Özellikler

İslam dinini evrensel yapan birçok özellikler vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: İslam Bütün İnsanlığa Gönderilen   son dindir.  Doğruluk, temizlik, öldürmek, çalmamak, haksızlık, etmemek, yalan yere şahitlik yapmamak, adaleti ayakta tutmak gibi hükümler, İslam’ın zamanına bağlı olarak değişmeyecek olan evrensel hükümlerinden bazılarıdır.

zamanına bağlı olarak değişmeyecek  olan evrensel hükümlerden bazılarıdır.

İslam, bütün insanlığa gönderilen ve kıyamete kadar devam edecek olan son ilahi dindir. Nitekim; Peygamberimizin, İslam dinini dünya milletlerine tebliğ etmek maksadıyla o dönemdeki ülkelerin devlet başkanlarına mektuplar gönderecek onlar İslam dinini kabul etmeye çağırmıştır.

İslam Akıl ve İlim Dinidir

İslam dini, akla büyük önem vermiş, mükellef olmak için akıllı olmayı şart koşmuştur. Bilgiye de üstün bir değer veren dinimiz, daima okumayı ve öğrenmeyi emretmiş, bilgi öğrenmenin her Müslümana farz olduğunu bildirmiştir.

İslam’ın evrensel oluşumunun zaman ve mekan olmak üzere iki farklı boyutu vardır. Zaman boyutunun anlamı İslam’ın belli bir zamana ait olmayıp bütün çağları kucaklayacak hüküm ve prensiplere sahip oluşudur. Ana hatlarıyla ifade edecek olursak, İslam’ın getirdiği hükümler, insanı yüce Yaratıcı ile ilişkiye sevk etmekte, bu ilişkinin çerçevesini oluşturan inançlar, öğretiler, değer yargıları, davranış kuralları, ibadet biçimlerini göstermektedir. Bu hükümlerin tamamı bir bütünlük içinde birbirine sıkı sıkıya bağlı bulunmaktadır

İslam Hem Dünya Hem de Ahiret Dinidir

İslam dininin amacı; insanın hem dünya hayatında hem de sonsuz olan ahiret hayatında mutlu olmasıdır. Dinimiz, dünya durdukça insanlar her çağda mutlu olması ve yükselmesini sağlayan, hem de fertlerin hem de toplumun ihtiyaçlarına cevap veren prensipler koymuş, dünya ve ahirette mutlu olmanın yollarını göstermiştir. İslamisohbet.
Bu konuda İslam dininin getirdiği prensipler özeti şudur; “Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalış, yarın ölecekmiş gibide ahirete çalış.”

İslam Kolaylık Dini’dir

İslam dininde güçlük yoktur. Kolaylık vardır. Dinimizin emirleri bizi olgunlaştırmak ve daha yüksek bir hayata hazırlamak içindir. İbadetlerin yapılmasında gücümüz dikkate alınarak dinimiz bir çok kolaylıklar göstermiştir.
Mesela; Yolcular dört rekâtlı farz namazları iki rekât kılar. Namazı Ayakta kılamayan oturarak kılabilir. Ramazan’da oruç tutmaya gücü yetmeyen hastalar iyileşince tutar. İyileşme ümidi olmayan hastalarla, oruç tutamayacak durumda olan yaşlılar ise tutamadıkları oruç yerine fidye verirler. İnsanın gücü ve ihtiyaçları dikkate alınarak zorunlu hallerde dinimizin getirdiği daha pek çok kolaylıklar vardır. Bu sebeple İslam’ın hükümleri her zaman ve her yerde uygulanabilir özelliklere sahiptir.

İslamiyet Sevgi Barış Ve Hoş görü Dinidir.

İslam’da Aşırılık Yoktur

islam’ın hükümleri akla ve insanın yaradılışına (fıtratına) en uygun hükümlerdir. Bizim görevimiz ise bunlara uymaktır. Yapılması emredilmediği halde, din adına aşırı giderek kendini eziyet etmek, helal olan dünya nimetlerinden uzaklaşıp sıkıntılı bir hayat sürmek İslam dininde yoktur.

İslam Barış ve Sevgi Dinidir

Müslümanlar Milletçe huzur ve mutluluk içinde,  İslam’ın bir gayesi de; insan sevgisini, insan haklarına saygıyı, kalplere yerleştirerek toplumda devamlı bir huzur ve barış sağlamaktadır. Dinimiz bu amaçla birçok kurallar koymuş, birbirimizi sevmeyi, başkasının hakkına saygılı olmayı, gerçek mümin olmanın şartı saymıştır.

Camiyeniresim 16 9 1590086803 880x495
İslam bir din  sahibi olmak ihtiyacındandır,  bu bir zorunluluktur,  dinsizlik ruhu darmadağın  eden bir infilaktır. Dinlerin insanlık tarihine bıraktığı  değerleri yok saymak  ne acı! Başta mimari olmak üzere göz önünde  bulunan dini yapılar yok saymakla elimize  ne geçer ? Geçip giden zaman  ve sonsuz değişmeler insanın imtihan basamakları değil mi? Yüzyıllar öncesinin bize armağan olarak getirdiği  tecrübelerinin ilk baştan adının İslam olmasının sırrı burada tecelli etmektedir. Allah katında dinin adı İslam’dır!

İslam dinini evrensel yapan birçok özellikleri vardır.

İslami sohbet sitesi olarak bu gün bu konuyu  uygun gördüm. İslam dinini Evrensel Yapan Birçok Özellikler İslam, prensip olarak affı,  sevgiyi,  hoşgörüyü ve uzaklaşmayı tercih etmiştir.

Selam ve dua ile..

 

 

Yorum yapın