İslam Ve Ahlak / Ahlakın Tarifi

İslam ve Ahlak

Adsız
İslam ve Ahlak Dininde ahlakın büyük bir önemi ve değeri vardır. İslamın gayesi insanları güzel ahlak sahibi yaparak olgunlaştırmaktı.

İslam güzel ahlak demektir. Peygamberimiz  (s.av) şöyle buyurmuştur.
Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” Bir Müslümanın değeri ahlakının güzelliği ile ölçülür. Peygamber Efendimiz: ”Sizin bana en sevimliniz ve kıyamet gününde bana en yakınınız ahlakı en güzel olanınızdır. ”buyurarak bu gerçeği dile getirmiştir.

Peygamberimize

”Allah katında en sevgili kullar kimlerdir?” diye sordular:
Peygamber Efendimiz:  ”Ahlakı en güzel olanlardır” buyurdu İbadetler nasıl dinimizin emri ise, ahlakı vazifeleri yerine getirmek de dinimizin emridir.
İslam’da ibadetlerin bir  gayesi de kişileri kötülükten sakındırmak ve iyi ahlak sahibi yapmaktır.

Ahlakın Tarifi

Ahlak, insanın  ruhunu yerleşen  alışkanlıklardandır.

Bu alışkanlıklar,  fazla düşünmeye gerek olmadan fiil ve  davranışlarımızı meydana getirir.

Ruhumuza Yerleşen Alışkanlıklar iki kısımdır:

İyi aklışkanlıklar

Kötü alışkanlıklar

Organlarımızın hareketleri  ruhumuza bağlıdır. Ruhumuza  iyi  alışkanlıklar  yerleşirse  organlarımızın fiil  ve davranışları iyi olur. Bunlara   güzel ahlak denir.  Ruhumuza  kötü alışkanlıklar  yerleştirirse  davranışlar  kötü olur.  Bunlara   da kötü  ahlak denir. Davranışlarımızın iyi,  ahlakımızın  güzel olabilmesi için  ruhumuza  kötü  huylardan  temizleyerek  iyi  huylar  yerleştirmemiz gerekir.

Toprağa ektiğimiz tohuma  göre ürün alırız. Buğday tohumundan buğday  bittiği gibi arpa tohumundan  da  arpa biter Görülüyor ki,  toprağın  içine  hangi  tohumu  ekersek  bu  tohumdan  ona göre  bitki  çıkmaktadır. Bunun  gibi   ruhumuzun  derinliklerine  iyi  huy  tohumlarını  ekersek  bu tohumlar  organlarımızda   güzel  ahlak  olarak  ortaya  çıkar. Eğer   ruhumuza   kötü huy  tohumlar  da  organlarımızda   kötü  ahlak  olarak  meyana gelir.

İyi Ahlaklı Olmada İnanç ve İbadetlerin Rolü

Bununla birlikte ibadetler bireysel ve toplumsal pek çok faydası vardır. İbadetler İnsanları ruhen olgunlaştırır  ve ahlaken güzelleştirir.  Ayrıca ibadetlerin  sağladığı  sosyal yardımlaşma, dayanışma  ve birlik  ruhuyla toplumsal  huzur ve mutluluk elde edilir.

Capture 20120730 185148 (1)
İslam’da İbadet Ahlak İlişkisi
islam da ki ibadetlerin çoğu ahlak  kuralları ile aynı olduğu için ibadet  eden biri ahlak  kurallarına  uyar, ahlak kurallarına uyan birisi  ibadet  eder.  İbadet : dinindeki  kurallara uyarsa, yasaklanan  şeyleri yapmazsa  ibadet  etmiş olur.islamisite.net

İbadetin bir özel bir de genel anlamı vardır. Namaz, oruç,  haç,  zekat  gibi  belli şekilleri,  ölçüleri, zamanları  ve mekanları  olan ibadetler,  özel anlamlı ibadetlerdir.

İbadetler, Allah (c.c)  emrettiği için yapılır. Bilinç  ve ihlaslı yapılan ibadetler, insanı  kötülüklerden uzaklaştırır.  İbadet aynı zamanda insanın  Allah’ a (c.c)  olan şükrünün bir göstergesidir.

İslam ve Ahlak İbadet İlişkisi

Bununla birlikte ibadetler bireysel ve toplumsal pek çok faydası vardır. İbadetler insanları ruhen olgunlaştırır ve ahlaken güzelleştirir. Ayrıca ibadetlerin sağladığı sosyal yardımlaşma, dayanışma ve birlik ruhuyla toplumsal huzur ve mutluluk elde edilir.

İslam, ibadet  ve ahlak arasında doğru bir ilişki vardır.  yani bunun  açıklayalım. Bir kişi iman sahibi ise ibadetlerini  yerine  getirir.  ibadetlerini doğru  ve güzel bir şekilde yerine getiren kişilerin  ahlaklı  olması gerekir.  İslam dinin temelinde ahlaklı bireyler  bulunur. Ahlak sahibi olmamız İslam peygamberi Hz. Muhammed

Namaz insanın kişisel ve ahlaklı  gelişimi üzerinde etkili midir?

İslam ve Ahlak, yani ihlasla ve sadece  Allah’ın rızasını kazanmak için ibadet edilmelidir. Bu şekilde kılınan namaz  ve  diğer ibadetler,  kişinin daha ahlaklı olmasını sağlar. Alışkanlık haşine getirerek ibadetlerine devam eden insan ise  güzel ahlakın ve doğru  ilkelerin insan üzerinde etkili bir kalkan haline gelmesini sağlar.

İslam ve Ahlak Arasında  Nasıl Bir İlişki Vardır?

Sosyolojik  açıdan ahlak  ile din arasında iki temel ilişki vardır.  Bunlardan biri,  ahlak ve dinin özü itibariyle  ne olduğunu irdeler. Diğeri  de ahlakın ve sinin toplumsal açıdan ne işe yaradığı üzerin durur.  Burada öz;  imamı /dini,  işlev  de ameli / ahlak  temsil etmektedir .

Din  ve ahlak kavramlarının anlamı nedir?

Din: Akıl sahibi insanların kendi arzuları ile bizzat hayırlara sevk eden ilahi bir yoldur. Yüce Allah’ın, insanların  dünya  ve ahirette mutlu kılmak için peygamberleri aracılığıyla gönderdiği  ilahi kurallar bütünüdür.  Ahlak: İnsanın  doğuştan  getirdiği yada sonradan kazandığı  birtakım tutum ve  davranışların tümü.

Din ve ahlak ne demek?

İslam ve ahlak,  bütün insan ilişkilerinde  ”ıyı” (kötü)  ve  ”doğru”  (yanlış)  değer yargılarının oluşturduğu  bir sistem bütünüdür.  Oysa Dini ahlak  yada  dine  dayalı ahlak,  insan  eylem  ve  davranışlarını kutsal ki
DİNAhlak, bütün insan ilişkilerinde “iyi” (kötü) ve “doğru” (yanlış) değer yargılarının oluşturduğu bir sistem bütünüdür. … Oysa Dini ahlak ya da dine dayalı ahlak, insan eylem ve davranışlarını kutsal kitaplar ve diğer dini hukuk kaynakları ile sınırlandırır.

İslami sohbet siteleri olarak bu gün bu konuyu  uygun gördüm.

İslam Ve Ahlak / Ahlakın Tarifi

Hayırlı Ramazanlar..

Selam ve Dua ile

Yorum yapın