Kadir Gecesinin Önemi Ve Kıymeti

Kadir   Gecesi Ve Önemi Kıymeti

Kuran’ın Hazreti Muhammet’e indirilmeye başlandığı gece olarak Müslümanlarca çok kutsal sayılan, ramazan
ayının 27,  gecesi. islamisite.net

Kadir gecesinin Kur’an-ı Kerim ve hadislerde ifadesini bulan önemi, bu gecede yapılan ibadet ve duaların kabul
edileceğine, bu geceyi ihya edenlerin günahlarının bağışlanacağına dair

Hz. Peygamber’in açıklamaları,
müslüman toplumlarda ve özellikle  Osmanlılar’da  Kadir gece”sinin diğer  kandillere göre daha büyük ilgi
görmesine,  bu arada sosyal hayata yansımasına,  örf  ve  adetlerin zenginleşmesine vesile olmuştur.

Divan edebiyatında  Kadir gecesi kasidelerin dua kısımlarıyla ramazaniyye,  bayramiyye,  rubai ve tuyuğlarda,  yeni  edebiyatta ise müstakil dini manzumeler yanında ramazan ve kandillerle ilgili şiirlerle bu gece indirilmeye başladığından Kur’an’dan bahseden şiirlerde işlenmiştir.

Kadir gecesinin divan şiirinde “leyle-i Kadir,  şebi Kadir,  şamı  Kadir”  Gibi terkiplerde gerçek ve mecaz
anlamlarıyla ve cinas, tevriye, ilham, ilhamı tenasüb gibi edebi sanatlarla zengin bir kullanım alanı vardır. Gökten rahmet ve bereketin sabaha kadar yağdığını anlatak için   nurı Kadr,  nuri şebi

Kadir   sevgilinin yerine ifade için   sarayı Kadir,   küşei Kadir  sevgiliye Şeyhülislam Yahya’nın “Gün gibi tulu etti bu  şeb necmi Kadir’ inigah  Cilvei
kameti kaddinden olanlar agah  beytinde ifade edilmiştir. Enderunlu Vasıf bu gecenin bütün insanlara
mağrifet getireceğini,  “Bil kadrini zira ki bu şehrin şebi Kadir’i  Bişek sebebi  mağrifet i alemiyandır”   beytiyle
anlatır. Böylece  “kıymet” anlamındaki kadr kelimesiyle geceyi belirten

5ec37048ae298b0e03b3aca6

Kadir’in aynı kökten gelişi çeşitli kelime

oyunlarına yol açmıştır. Divan şiirinde çok değerli olan geceler de mecazen “kadr” kelimesiyle anlatılır:”Yaran u
mey ü bade buluştuk bu gece   el-Minnetü lillah bu şeb  Kadir oldu”  beytiyle  Ahmed Paşa’ın, “Kadir derdim
Sohbetine her gece olsaydı Kadir  lyd derdim devletine olmasa payan-ı ıyd” mısraları bu anlayışı aksettirir.

Sevginin yüzü, saçı ve gerdanı Allah’ın leyle-i Kadir’de indirdiği veya değer verdiği kullarına seyrettirdiği nur
gibidir. Bu sebeple sevgilinin, yüzünü gösterdiği gece ne kadar karanlık olsa kadir gecesi aydınlığında ve
değerindedir: “Nur-i hüsnün berk urur zülfün dününde her gören.  islamisite.net

Bir mübarek ayda Kadir olmuş şebi yeldayı  gör” (Ahmed Paşa).  Şairler memduhlarına dua ederken gecelerinin Kadir. günlerinin bayram gibi olmasını  dilerler: “Dördüncüsü hakikat ere eksik bakmaya / Bayram ola gündüzü Kadir ola gecesi” (Yunus Emre); “Gündüzü ıyd u gecesi Kadr ola dem-be-dem / Bari’ katında her dileği  ola  müstecab” (Necati Bey).

Kadir gecesinin anlam ve önemi nedir?

Rabbimizn, “Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.” (Kadir, 1) ayetiyle beyan ettiği üzere bu gece,
yeryüzünün, sözlerin en güzeli mümin gönüllerin şifası, insanlık için hidayet rehberi, hakikat ve hikmet kaynağı
olarak indirilen son vahiyle buluştuğu gecedir

Bin aydan  daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın  yaratıcısı ve alemlerin  Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı  yüce Allah tüm Dualarımızn  Kabul etsin.

Kulun Rabbine  yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisie  dua edilenleri geri çevirmeyen,  Günahları  bağışlayan,  her şeyi bilen,  gören ve duyan  Yüce Allah tüm  Dualarımızı kabul etsin. Kadir Gecemiz Kutlu olsun.

Rbbine yakın olduğu gecelerin en  önemlisi, Kensine dua edenleri  geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi  bilen ve gören ve duyan  Yüce Allah tüm Dualarımızı Kabul etsin.

Kadir gecemiz mubarek olsun.

Bu günlerin feyzi üzermize, Rahmeti geçmişlerimize, bereketi, Nuru Ahiretimize, sacıklaığı yuvamıza dolsun.

Kadir Geceniz mübarek olsun… Bu günlerin feyzi üzerinize, Rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, Nuru Ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.

İslami sohbet siteleri olarak bu gün bu Kadir Gecesinin Önemi Ve Kıymeti konuyu  uygun gördüm.

Selam ve Dua ile

“Kadir Gecesinin Önemi Ve Kıymeti” üzerine 2 yorum

  1. Kadir gecesi hakkındaki makalen için çok teşekkür eder, diğer çalışmalarını da dört gözle beklediğimi bilmeni isterim. Cenab-ı Hak bu gecenin yüzü suyu hürmetine tüm günahlarımızı bağışlasın inşallah. AMİN.

    Cevapla

Yorum yapın