Namaz Kıldıran Sohbet

Namaz Kıldıran Sohbet

Namaz kıldıran sohbet konusuna hoş geldiniz, herkes kendi nefsini açsın biraz sonra okuyacağım satırlar bazılarınızın hoşuna gidecek. İslami sohbet siteleri olarak bu gün bu konuyu açmayı uygun bulduk. Lakin bazılarının hoşuna gitmeyecek nefsine ağır gelecek burada geçecek ifadeler tamamen sizin kendi nefsinize yöneliktir. Herkes kendi nefsini alsın. Çünkü bunu yazan Bediüzzaman hazretleri de kendi nefsine yazmış.

Belki ağır gelebilir bazılarına o kişiler sabretsin, namaz kıldıran sohbet konusunu sonuna kadar okusun. Çünkü alacağı mesaj da belki hayatını değiştirecek karar alabilir. Bizim yaratılmamız meselesindeki en mühim gayeyi belki ele alıyoruz. Bu derece önemli, okuduktan sonra bu bölümü bitirdikten sonra belki bir yirmi dakika sonra anlayacaksınız ki, ne kadar mühim bir hadiseymiş yani gerçekten de hayatin gayesi buymuş.

Namaz Kıldıran Sohbet ve Hayatımızın Gayesi

İsterseniz, direkt konuya girelim. Bakalım içerikte ne var, bakalım ne kadar hayatımızın gayesine temas ediyor veya biz bu hayatımızın gayesi olması gereken şeyi ne kadar merkeze oturttuk, biz ne kadar malayani yata düştük. Şurada belki ayıracağımız 15 yirmi dakika, nelere vakit ayırıyoruz. Belki siyasete, belki magazine, bizi ilgilendirmeyen pek çok şeye saatlerimizi harcıyoruz. Şurada belki ayıracağımız on beş dakika hayatımızı etkileyecek. O yüzden bir seferlik olsun nefsimizin ve hevamızın bizi sağa sola çarpmasına bir günde ölümün duvarına toslamasına izin vermeyelim şu mühim dersi dinleyelim. Namaz kıldıran sohbet konumuz devam ediyor.

Namazın Yeri ve Önemi

Namaz kıldıran sohbet konumuza devam ediyoruz. Acaba ıskaladığımız bir şey var mı? Acaba bizim bu kulluk meselemizde Cenab-ı Hakkın arşına yükseltemediğimiz, eriştiremediğimiz şeyler var mı? Acaba unuttuğumuz şeyler var mı? Bu gün çok önemli bir meselesini unutan bazı arkadaşların ders alması, başta kendi nefsimin ders alması için çok önemli bir konu. Bir zaman cismen ve rütbe olarak büyük bir adam bana dedi; Namaz iyidir, fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor. Kardeşim dürüst ol, delikanlı ol, namaz kılmak zor geliyor mu bazen? Kılmadığım zaman zor geliyor diyorsun çok güzel.

Namaz Kılmak Nefse Ağır Geliyor Diyenler

Namaz kılmak zor gelen kardeşlerimiz elbet vardır. Bazen nefsimize ağır gelebilir. Hele ki şeytan bazı imalarda bulunduğunda, nefsimize şunu dediğinde, “Ya şöyle bak, elli altmış yaşına kadar yaşa, şimdi kaç yaşındasın Mehmet 30, elli altmış yaşına kadar, ooo o kadar namazı nasıl kılacaksın” diyor, bütün o senelerin namazını topluyor senin başına yıkıyor. Sen de bu dersi almazsan, nefsin başka aldatmacaları da olabilir. Bu dersi dinlemezsen ne oluyor, namaz nefse ağır geliyor ve senin vehmin, düşüncelerin bakış açın, farklılaştığı için işi sana olduğundan çok daha zor gösteriyor.

Allah Senden Zor Olanı İstemiyor, Kolay Olanı İstiyor

Yani zannedersin ki; senden 100 kiloluk çuvallar taşınması isteniyor, sanki bu. Konuya girmeden önce bir şeyi fark ettirmek adına örnek vermek istiyorum. Bazen söylüyorum ya; hani yarışmalar düzenleniyor, belki bu yarışmaların bedeli, beş yüz milyar, eski parayla bir trilyon. Bu alacağın parayla belki ev alırsın, bir araba alırsın v.s. Ama bir gün öleceğin için bunların hepsini terk edersin.

Şimdi sen bu kısa süreli bir zevk için bu yarışmacıların neler yaptığını görüyorsun değil mi? Bundan bir ders almalısın. O kısa süreli köşk için, lezzet için ve belki kalan ömrü bir hafta, belki bir sene belki on dakika bu kadar riske, bu kadar kumara girmeye ne gerek var diye düşünürsün değil mi? Şimdi böyle bir ücret için, insanlar bakıyorsun ki bu kadar çaba gösteriyorlar.

Namaz Kıldıran Sohbet, Nefsin Hile ve Aldatmaları

Şimdi sana vaad edilen şeyler var. Ama nefsin sana bu hadiseyi o kadar zor gösteriyor ki, Cenab-ı Hak bütün bu sonsuz saadet, ebedi cennet nimetini belki günde on bin matematik sorusu çözme karşılığında vaat ediyor olabilirdi. Hiç bir şey demeye hakkımız yoktu. Veyahut ta elli kiloluk taşlardan günde on tane taşıyacaksın diyebilirdi. Ama ALLAH en zayıf insanın da, en aptal insanın da yapabileceği bir şey teklif etmiş ama.

Nefis ne kadar zor gösteriyor. Şimdi şu dersi bir dinleyelim nefsimizin bu oyunlarına nasıl bir ikna yöntemimiz var. Şimdi o zatın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra diyor Bediüzzaman Hazretleri, nefsimi dinledim, işittim ki, aynı sözleri söylüyor. Gerçekten ben de bir gün böyle bir gün nefsimi dinledim.

Farklı Konularımıza Bakmak İster misin

Yorum yapın